Профит Увеличние: Стратегии за успешна защита на поверителността през 2024 г.

В постоянно развиващия се цифров свят, отделянето на внимание на защитата на поверителността става не само морален императив, но и здрав бизнес стратегия. Изследването за Защита на данните на Cisco за 2024 г. разкрива как организациите могат да оптимизират подхода си към поверителността и да постигнат съществен върнат инвестиционен доход (ROI).

Според проучването, организациите в среден обем реализираха средно 1.6 пъти ROI от своите инвестиции в поверителност през 2023 г. Още по-впечатляващо е, че 30% от респондентите съобщиха за впечатляващ ROI от 200% или повече. За да помогне на организациите да възползват от този тренд, докладът предлага четири ключови препоръки, базирани на мнението на световни професионалисти по сигурност и поверителност.

  1. Повишаване на прозрачността за доверие от страна на клиентите: Изследването подчертава решаващата роля на прозрачността в изграждането и поддържането на доверие от страна на клиентите. Предоставянето на ясна информация за начина, по който организацията прилага, управлява и използва лични данни, е съществено. Изненадващо 94% от респондентите подчертават, че клиентите няма да пазаруват от компании, ако техните данни не са правилно защитени. Бизнесът трябва да насочи приоритетите си за защита на данните според очакванията на клиентите, за да преодолее разликата между гледната точка на потребителя и организацията.
  2. Внедряване на етични практики в областта на изкуствения интелект: Организациите се насърчават да въведат защитни мерки, като програми за управление на етиката в изкуствения интелект, за да се справят с опасенията на клиентите относно използването на данни във връзка с изкуствения интелект. Докато 91% от професионалистите по сигурност и поверителност признават нуждата от уверения, само около половината съобщават, че използват програма за управление на етиката в изкуствения интелект. Въвеждането на човешко участие в процеса на изкуствения интелект, премахването на предразсъдъци в алгоритмите и извършването на аудити за предразсъдъци са от съществено значение, за да се гарантират отговорни практики на изкуствения интелект.
  3. Преодоляване на предизвикателствата на Генеративния изкуствен интелект (Gen AI): С Gen AI, който предоставя значителна стойност при обработка на данни, организациите трябва да намерят баланс между ползите му и потенциалните рискове. Изследването показва, че 27% от организациите в момента ограничават използването на Gen AI, докато 68% изразяват загриженост за последиците за поверителността. Ефективното управление на Gen AI включва обучение на служителите, прилагане на механизми за контрол и признаване на необходимостта от нови техники за управление на данни и рискове.
  4. Оценка на разходите и последствията от локализацията на данни: По отношение на общите усилия за защита на данните, 80% от експертите по поверителност заявяват, че законите за поверителност са оказали положително въздействие върху техните организации. Докато 91% вярват, че данните са по-безопасни, ако се съхраняват в тяхната страна на пребиваване, 85% признават, че локализацията на данни добавя значителни разходи, а 86% твърдят, че глобалните доставчици са по-добри в защитата на данните от местните. Това може да изглежда противоречиво, но проучването предполага, че отговорите „показват, че организациите биха искали идеално да държат своите данни локално, но предпочитат и вярват на глобален доставчик пред местен.“

Изследването за Защита на данните на Cisco за 2024 г. предоставя ценни насоки за максимизиране на възвращенията от инвестиции в поверителността. Организациите трябва не само да продължават да инвестират в мерки за поверителност, но и да насочват стратегиите си в съответствие с очакванията на клиентите, да внедряват етични практики в областта на изкуствения интелект, да се справлят с предизвикателствата на Gen AI и внимателно да оценяват разходите и последствията от локализацията на данни. С това, бизнесът може да процъфтява в среда, където защитата на поверителността не е само законово изискване, а и конкурентно предимство.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *